Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ FANIMATION
Fanimation's main objective is manufacturing ceiling fans designed for different atmospheres, innovative and original designs made of high quality materials.
At Fanimation revolution continues to produce functional and own personality fans. Its principles are creativity, quality and service. Principles which have been implemented by Fanimation for more than 2 decades aimed to continue growing and facing the future.

Πηγή: faro.es

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου